slider-mrt-2015-1.jpg
slider-mrt-2015-5.jpg
slider-mrt-2015-6.jpg
slider-mrt-2015-4.jpg
Hans-Nienke-Praktijk.jpg
slider-mrt-2015-2.jpg
slider-mrt-2015-3.jpg

Privacystatement

Deze website, www.geboortecentrumlinde.nl, wordt onderhouden door Geboortecentrum Linde. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe wij omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Geboortecentrum Linde is gevestigd te Zevenaar en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 54380847 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy- statement wij bereikbaar op telefoonnummer 0316 - 542 541. Ook kan je contact opnemen per e-mail info@geboortecentrumlinde.nl

Verwerkingen van persoonsgegevens

Geboortecentrum Linde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW gegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Naam huisarts

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria Geboortecentrum Linde hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart Geboortecentrum Linde de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan jouw gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Geboortecentrum Linde worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Geboortecentrum Linde en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Je persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Jouw privacy-rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om Geboortecentrum Linde te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van je persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om Geboortecentrum Linde te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Wijzigingen

Dit privacy-statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 12 December 2018.

0316 - 542541 of

06 - 53424770

actueel

NIEUW: Bekkenfysio in praktijk

Vanaf 4 december zit er elke dinsdagmiddag een bekkenfysio op de praktijk. Deze samenwerking zijn we aangegaan met Fyzio uit Zevenaar. Maaike Tomassen, bekkenfysiotherapeute kan je helpen bij bekkenproblemen of pijn. Ze werkt op afspraak, maar als de deur openstaat, loop even binnen! Bellen voor een afspraak kan op: 0316-330112

Medela kolf verhuur

Wist je dat Geboortecentrum Linde medela Symphony kolven verhuurt? Voor onze eigen cliënten maar ook als je hier niet loopt, kun je bellen om er een te huren. Alle benodigdheden voor een kolf zijn ook los hier te kook, evenals andere Medela kolven.

Meer weten? Kijk op: Verhuur

Positief bevallen

Opzoek naar een leuke cursus omtrent de bevalling? Dan is de 1-daagse Positief Bevallen wat voor jou! Geen ‘pufcursus’, maar waardevolle technieken en tips, vanuit hypnobirthing, mindfullnes en mijn doula achtergrond, waarmee je leert hoe je met je lichaam ‘mee kunt werken’ en hoe je partner hierbij van grote steun kan zijn.

Meer lezen? Kijk op: Positief Bevallen