20 weken echo

De 20 weken echo valt onder de prenatale screening. Als je zwanger bent, maak je zelf de keuze of je deze echo wilt laten uitvoeren. Hierbij wordt gekeken naar mogelijke lichamelijke afwijkingen.

Met de 20 wekenecho wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Bij deze echo kijken we uitgebreid naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Voorbeelden van lichamelijke afwijkingen die kunnen worden gezien zijn: open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten, afwijkingen van armen of benen.

Verder kijken we of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20 wekenecho is niet bedoeld voor het bepalen van het geslacht van het kind, maar als het goed in beeld komt wil de echoscopiste dit op verzoek wel vertellen.

Het onderzoek duurt 30 minuten en gebeurt bij echocentrum Esperance in Arnhem. We vragen je om niet meer dan 1 volwassen persoon mee te nemen naar de echo.

Afspraak maken

Zodra de termijnecho is bepaald, geven we je een formulier mee om een afspraak te maken bij Esperance. Dit kan tegenwoordig ook online, via: www.esperance-arnhem.nl.

De uitslag

De echoscopiste zal je informeren wanneer bij het echoscopisch onderzoek afwijkingen worden gezien of als hieraan wordt getwijfeld. Je krijgt dit direct na de echo te horen. Bij een afwijkende bevinding kom je in aanmerking voor verder onderzoek. De echoscopiste zal je een advies geven over het vervolgonderzoek en overleggen met een van ons (dan is er telefonisch contact).

Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO). Je wordt hiervoor doorverwezen naar het Rijnstate ziekenhuis. In een aantal gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een gezondheidsprobleem hebben, kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn.

Hoe groot de kans is dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft ontdekt wordt, is afhankelijk van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90 op de 100. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 60 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking. De 20 wekenecho is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien.

Kosten

De 20 wekenecho wordt vergoed door de zorgverzekeraar, er zijn geen gevolgen voor je eigen risico. Je hoeft dus niets zelf te betalen.

Veelgestelde vragen

& antwoorden van onze verloskundigen

De 20 wekenecho is een medisch onderzoek. Een andere naam ervoor is het structureel echoscopisch onderzoek. Het doel is om te onderzoeken of het kind lichamelijke afwijkingen heeft. Denk aan een open rug, een open schedel, een waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijkingen van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten, afwijkingen van armen of benen. E echoscopist controleert ook of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.
Een 20 weken echo is niet verplicht. Je bepaalt zelf of je het wilt en wat je doet met de uitslag. Ook kun je op elk moment van het onderzoek stoppen. Bij de meeste kinderen zijn geen lichamelijke afwijkingen te zien. De uitslag van de 20 weken echo kan je dan geruststellen. Maar de uitslag kan je ook ongerust maken of je laten schrikken. Het is dus belangrijk dat je goed nadenkt of je de 20 weken echo wil. In het begin van de zwangerschap zullen we dit dan ook meerdere keren bespreken, zodat je tot een weloverwogen beslissing komt.
Nee, de 20 weken echo wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.
20 weken echo

Mag ik bellen?

We zijn altijd bereikbaar voor het maken van afspraken, vragen, ongerustheid en spoedzaken.

 

Niet dringende zaken

Niet dringende zaken zijn; het maken/verzetten van afspraken in je zwangerschap, afspraak maken voor pretecho, informeren naar lab uitslagen.

Je kunt ons door de weeks bereiken van maandag t/m vrijdag 08:30 – 20:00 uur.

Telefoonnummer: 0316 – 542 541

 

Spoed

Voor spoed of twijfel je.. je mag ons altijd bellen! We zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Lees hier wanneer je in je zwangerschap in ieder geval moet bellen.

Als je denkt dat de bevalling is begonnen, lees dan hier, wanneer je ons in ieder geval moet bellen.

Telefoonnummer: 06 – 53 42 47 70.