20 wekenecho (Structureel Echoscopisch Onderzoek)

Met de 20 wekenecho wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Bij deze echo kijken we uitgebreid naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Voorbeelden van lichamelijke afwijkingen die kunnen worden gezien zijn: open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten, afwijkingen van armen of benen.

Verder kijken we of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20 wekenecho is niet bedoeld voor het bepalen van het geslacht van het kind, maar als het goed in beeld komt wil de echoscopiste dit op verzoek wel vertellen.

Het onderzoek duurt 30 minuten en gebeurt bij echocentrum Esperance. We vragen je om niet meer dan 1 volwassen persoon mee te nemen naar de echo.

De uitslag

De echoscopiste zal je informeren wanneer bij het echoscopisch onderzoek afwijkingen worden gezien of als hieraan wordt getwijfeld. Je krijgt dit direct na de echo te horen. Bij een afwijkende bevinding kom je in aanmerking voor verder onderzoek. De echoscopiste zal je een advies geven over het vervolgonderzoek en overleggen met een van ons (dan is er telefonisch contact).

Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO). Je wordt hiervoor doorverwezen naar het Rijnstate ziekenhuis. In een aantal gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een gezondheidsprobleem hebben, kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn.

Hoe groot de kans is dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft ontdekt wordt, is afhankelijk van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90 op de 100. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 60 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking. De 20 wekenecho is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien.

Kosten

Je betaalt niets voor het uitgebreide gesprek met jouw verloskundige of gynaecoloog, de NIPT, de 13 weken echo en de 20 weken echo. De kosten van vervolgonderzoek gaan soms af van jouw eigen risico.

Veelgestelde vragen

& antwoorden van onze verloskundigen

De 20 wekenecho is een medisch onderzoek. Een andere naam ervoor is het structureel echoscopisch onderzoek. Het doel is om te onderzoeken of het kind lichamelijke afwijkingen heeft. Denk aan een open rug, een open schedel, een waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijkingen van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten, afwijkingen van armen of benen. E echoscopist controleert ook of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.
Een 20 weken echo is niet verplicht. Je bepaalt zelf of je het wilt en wat je doet met de uitslag. Ook kun je op elk moment van het onderzoek stoppen. Bij de meeste kinderen zijn geen lichamelijke afwijkingen te zien. De uitslag van de 20 weken echo kan je dan geruststellen. Maar de uitslag kan je ook ongerust maken of je laten schrikken. Het is dus belangrijk dat je goed nadenkt of je de 20 weken echo wil. In het begin van de zwangerschap zullen we dit dan ook meerdere keren bespreken, zodat je tot een weloverwogen beslissing komt.
Nee, de 20 weken echo wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.
20 weken echo

Mag ik bellen?

Telefoonnummer 0316-542541.

Toets 1 voor bevallingen en dringende vragen die niet kunnen wachten.

Toets 2 voor de assistente.

Niet dringende zaken

Niet dringende zaken zijn; het maken/verzetten van afspraken, of voor een pretecho, het informeren naar lab uitslagen of kleine vragen. De assistente is aanwezig op

E-mail

Mocht je niet dringende vragen hebben, waarbij je niet gelijk wilt bellen, dan mag je ons ook altijd mailen op info@geboortecentrumlinde.nl.

Dringende zaken / spoed

Voor spoed of twijfel je.. je mag ons dan altijd bellen! We zijn 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week. Bel dan 0316-542 541 en toets 1.

Wat te doen bij geen gehoor?

Probeer het dan na een aantal minuten nog een keer. Het kan natuurlijk zijn dat wij even in gesprek zijn. We proberen je altijd gelijk terug te bellen. Bij aanhoudend geen gehoor EN spoed. Dan mag je ‘Jouw verloskundige Velp’ bellen, dit is een andere praktijk in de regio. Zij zullen je helpen tot wij weer bereikbaar zijn: 026 20 60 033

Wanneer je in de zwangerschap moet bellen

Als je denkt dat de bevalling is begonnen