Hielprik en gehoorscreening

Vlak na de geboorte komt een uitvoerende thuis langs om de zogenaamde hielprik bij je pasgeboren kindje af te nemen. Als het kindje nog in het ziekenhuis ligt, krijgt het daar de hielprik. Er worden enkele druppels bloed afgenomen die worden onderzocht op de aanwezigheid van bepaalde aangeboren stofwisselingsziekten. Het gaat om de volgende ziekten:

• PKU (phenylketonurie): dit is een erfelijke stoornis in de stofwisseling. PKU komt voor bij 1 op de 18.000 kinderen
• CHT (congenitale hypothyreoïdie): hierbij werkt de schildklier onvoldoende. CHT komt voor bij 1 op de ruim 3.000 kinderen
• AGS (adrenogenitaal syndroom): dit is een ziekte van de bijnier die leidt tot verstoring van de hormoonproductie. AGS komt voor bij 1 op de 12.000 kinderen
• Sikkelcelbloedziekte: hier wordt onderzocht of het kindje drager is van deze ziekte
• Nog 13 andere stofwisselingsziekten worden onderzocht

Snelle opsporing van deze ziekten is van groot belang om schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kindje te voorkomen of te beperken. De ziekten zijn bij vroege ontdekking goed te behandelen, bijvoorbeeld met een dieet (PKU) of medicijnen (CHT en AGS).

Wil je meer lezen? Hier vind je de folder

Onderzoek en uitslag

Het bloed dat bij je kindje is afgenomen, wordt in een laboratorium onderzocht. Als de hoeveelheid afgenomen bloed te weinig blijkt voor het onderzoek, wordt de hielprik overgedaan. Als je geen bericht over de uitslag ontvangt, kun je er van uit gaan dat de uitslag goed is.
Soms kan de uitslag niet meteen met zekerheid worden vastgesteld. In dat geval wordt een tweede hielprik afgenomen, meestal binnen twee weken na de eerste hielprik. Over de uitslag van dit tweede onderzoek krijg je wel altijd bericht.

Privacy

De persoonsgegevens en de medische gegevens van het bloedonderzoek worden opgenomen in een register waarop de Wet persoonsregistratie van toepassing is. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Neonatale gehoorscreening

Je zingt liedjes en praat lieve woordjes tegen je pasgeboren baby, maar hoort je kleintje je eigenlijk wel? Kinderen die zachte geluiden op alle toonhoogten niet goed horen, missen de voorwaarde om op een spontane manier te leren praten. Om te bepalen of je kindje goed hoort, krijgt het in de eerste levensmaand een gehoortest.

In de eerste maand

De zogeheten Neonatale Gehoorscreening wordt al in de eerste levensmaand afgenomen om een eventuele gehoorstoornis al op zeer jonge leeftijd te ontdekken. Tot voor kort werd bij baby’s van 9 maanden een gehoortest afgenomen. Uit onderzoek blijkt echter dat de behandeling van een gehoorstoornis het meeste effect heeft als we hier al eerder meer beginnen: al vóór de leeftijd van 6 maanden.

Verloop test

De baby krijgt een klein dopje in het oor of drie plakkertjes rondom het oor. Deze zijn verbonden met een meetapparaatje dat het gehoor van de baby meet. Beide oortjes worden apart getest, wat hoogstens enkele minuten duurt.

De testresultaten worden direct met de ouder besproken. Geeft de eerste test geen duidelijkheid, dan wordt een tweede afspraak gemaakt. De gehoortest kan twee keer worden herhaald. Geeft ook de derde test geen duidelijkheid over het gehoor van je kindje? Dan adviseert de screener een onderzoek bij een audiologisch centrum. Het wil dan overigens nog niet zeggen dat je baby niet goed hoort. De meting kan mislukt zijn of er kan sprake zijn van tijdelijk gehoorverlies.

Mag ik bellen?

Telefoonnummer 0316-542541.

Toets 1 voor bevallingen en dringende vragen die niet kunnen wachten.

Toets 2 voor de assistente.

Niet dringende zaken

Niet dringende zaken zijn; het maken/verzetten van afspraken, of voor een pretecho, het informeren naar lab uitslagen of kleine vragen. De assistente is aanwezig op

E-mail

Mocht je niet dringende vragen hebben, waarbij je niet gelijk wilt bellen, dan mag je ons ook altijd mailen op info@geboortecentrumlinde.nl.

Dringende zaken / spoed

Voor spoed of twijfel je.. je mag ons dan altijd bellen! We zijn 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week. Bel dan 0316-542 541 en toets 1.

Wat te doen bij geen gehoor?

Probeer het dan na een aantal minuten nog een keer. Het kan natuurlijk zijn dat wij even in gesprek zijn. We proberen je altijd gelijk terug te bellen. Bij aanhoudend geen gehoor EN spoed. Dan mag je ‘Jouw verloskundige Velp’ bellen, dit is een andere praktijk in de regio. Zij zullen je helpen tot wij weer bereikbaar zijn: 026 20 60 033

Wanneer je in de zwangerschap moet bellen

Als je denkt dat de bevalling is begonnen